BMG alandab maskitasu tasu

15. detsembril 2020 jõustus määrus kaitsemaskidele, et vältida koroonaviiruse SARS-CoV-2 nakatumist (koroonaviiruse kaitsemaski määrus, SchutzmV). Selle määruse kohaselt on kindlustatud isikutel õigus saada 15 kaitsemaski, kui nad on jõudnud 60-aastaseks või kui nad kuuluvad ühte määruses määratletud riskirühma.

Määruse jõustumise ja 6. jaanuari 2021 vahelisel perioodil oli abisaajatel õigus juba kolmele kaitsemaskile, mille sai apteekidest ilma isiklikke sissemakseid maksmata. Selle aja jooksul piisas tõendina isikutunnistusest või isikuandmetest. Ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar või 16. veebruar ja 15. aprill on teil endiselt õigus kuuele kaitsemaskile. Abikõlblikkuse määrasid kindlaks vastavad ravikindlustusseltsid. Nad saatsid õigustatud isikutele kaks võltsimiskindlat ostutellimust, mille Bundesdruckerei välja andis. 2-eurose isikliku panuse eest saab apteekidest kuus kaitsemaski kupongi kohta.

Erinevad tasud tarneetappides

Selleks, et riskirühmi saaks võimalikult kiiresti kaitsemaskidega varustada, viidi esimese etapi esitamine ja arveldamine läbi lihtsustatud korras. Tervisefondi likviidsusreservist maksti öö- ja hädaabifondi kaudu apteekidele ühekordset summat, mille summa sõltus 2020. aasta kolmandas kvartalis väljastatud Rx ravimitest. Selle arvutamine oli esialgu ebaselge, kui kaitsemäärus jõustus ja tekitas maskide hankimisel ebakindlust.

Teiseks ja kolmandaks tarneperioodiks määrati hüvitushind 6 eurot kaitsemaski kohta ja arveldamine andmekeskuste kaudu autoriseerimistõendite abil. Pärast häält, mis küsisid hüvitishinna suurust, põhjendas föderaalvalitsus seda praegu kehtiva FFP2 maski keskmise hinnaga 4,29 eurot ja apteekide lisakuludega, sealhulgas hankekulud, ümberpakkimine, konsultatsiooniteenused ja arvelduskanal apteekide andmekeskuste kaudu. Lisaks toodi välja, et kohapealsetel apteekidel oli pandeemia käigus eriti suur väljakutse töötada välja hügieenikontseptsioonid ja kanda jätkuvalt maski ise kätte andmise riski.

Tasu vähendamise seaduseelnõu projekt lükati tagasi

Umbes kuus nädalat hiljem teatas föderaalne tervishoiuministeerium 29. jaanuari 2021 eelnõu eelnõus, et maskitasu vähendatakse 10. veebruariks 3,90 euroni (koos müügimaksuga).

ABDA oli oma avalduses selle kavaga vastuolus. Apteegid oleksid taganud elanike varustamise rasketes tingimustes usaldusväärse pühendumisega ja arvestatuna lubatud tasuga. Tasu alandamine tähendaks tagasiulatuvat mõju, mis ei loo vajalikke usaldusväärseid raamtingimusi. Lisaks alahinnati abisaajate arvu esimeses tarnefaasis märkimisväärselt, nii et tekkinud lisakulud tuli katta ülejäänud kahe etapi maskitasuga. Tagasihinna alandamine maksimaalselt 4,03 euroni netos on turuolukorra tõttu õigustatud. Avalduses juhiti ka tähelepanu sellele, et 10. veebruar oli veel teise tarnefaasi lõpus. Tagasimakse hinna langetamine sel hetkel raskendaks arveldamisprotsessi oluliselt.

Jõustub määrus, millega muudetakse kaitsemaskide määrust

6. veebruaril jõustus esimene muudatus koroonaviiruse kaitsemaski määruses. See hõlmab abisaajate laiendamist inimestele, kes saavad II töötuskindlustushüvitist (ALG II) vastavalt SGB II-le (Hartz IV), ja inimestele, kes elavad koos nende abisaajatega hädasolevas kogukonnas. II töötuskindlustushüvitise saamise infokirjaga saab kuni 6. märtsini 2021 ühe korra isikliku panuseta kümme kaitsemaski. Lisaks vähendati tasu 3,90 euroni bruto maski kohta. Tasu vähendamine kehtib alates kolmandast tarnefaasist (õigustunnistus 2) alates 16. veebruarist ning maskide üleandmisest uuele õiguste rühmale.

Föderaalne tervishoiuminister Jens Spahn põhjendas seda praeguse turuolukorra kohandamisega. BMG andmetel kaetakse apteekide nõuetele vastavuse kulud endiselt madalama hüvitishinnaga. Seevastu ABDA president Gabriele Regina Overwiening kirjeldas kärpimist saatusliku signaalina apteekidele, et usaldus poliitikute antud lubaduste vastu kõigub.

Uued soovitused arveldamiseks

Kuna tarnimise 2. ja 3. etapi vaatlusperioodid kattuvad 16. ja 28. veebruari vahel, tuleb pakkumise esitamisel arvestada erineva hüvitishinnaga.Lisaks tuleb arveldamisel eristada kolme erinevat spetsiaalset PZN-i (õigustunnistus 1, õigustunnistus 2, infokiri ALG II). Õigustunnistuste arve esitatakse kord kuus. Iga õigustunnistuse 1 ja 2 jaoks on soovitatav luua kollektiivne kviitung koos vastava hüvitishinnaga. Arveldamine ALG II infokirja eest toimub seevastu üks kord. Sellest hoolimata tuleks luua kaks kollektiivset dokumenti, üks neist veebruariks ja märtsiks.