BTM-i retseptid apteegis

Kui kaua kehtivad BtM-i retseptid?

Rohekasvärvilisi BtM retsepte portree-formaadis DIN A 6. Seevastu horisontaalses vormis BtM-retseptidel, millele pole veel patsiendiandmeid ega retsepte sisestatud, ei ole piiratud kehtivusaega. Täidetud BtM retsepti võib apteek väljastada ainult kuni 8. päevani (kaasa arvatud retsepti kuupäev) (tähtaega võib ületada ainult juhul, kui imporditakse Saksamaal heakskiitmata ravimit). Dosaator peab retsepti I osas jäädavalt märkima väljastamiskuupäeva ja apteekri nime.

Kas Saksa apteegid võivad väljastada "välismaiseid BtM retsepte" (ELi riikidest või kolmandatest riikidest)?

Ei, sest Saksamaa apteegid saavad väljastada ainult Saksa BtM retsepte.

Kui kaua kehtivad BtM-i retseptid?

Rohekasvärvilisi BtM retsepte portree-formaadis DIN A 6. Seevastu horisontaalses vormis BtM-retseptidel, millele ei ole veel patsiendi andmeid ega retsepte sisestatud, ei ole piiratud kehtivusaega. Täidetud BtM retsepti võib apteek väljastada ainult kuni 8. päevani (kaasa arvatud retsepti kuupäev) (tähtaega võib ületada ainult juhul, kui imporditakse Saksamaal heakskiitmata ravimit).

Kas apteeker saab BtM retsepti kohta teavet parandada?

Teavet väljaandmise kuupäeva kohta ei saa põhimõtteliselt muuta. Apteekril on õigus teha muudatusi pärast ravimi väljakirjutanud arstiga konsulteerimist retseptide puhul, mis sisaldavad vea, mis on jaoturi jaoks äratuntav, mis on loetamatu või mis ei vasta täielikult määrustele (vt BtMVV 9. lõige 1). Muudatused ja täiendused peab vastavalt märkima isik, kes need esitab, talle kättesaadaval kahel osal ja retseptiravim talle kättesaadaval BtM-i retseptil.