Epidemioloogia põhimõtted

Ridade loend on ühte tüüpi epidemioloogiline andmebaas ja see on korraldatud nagu ridade ja veergudega arvutustabel. Tavaliselt nimetatakse iga rida rekordiks või vaatluseks ja see esindab ühte inimest või haigusjuhtu. Iga veergu nimetatakse muutujaks ja see sisaldab teavet indiviidi ühe tunnuse, näiteks rassi või sünniaja kohta. Epidemioloogilise andmebaasi esimene veerg või muutuja sisaldab tavaliselt inimese nime, initsiaalid või identifitseerimisnumbrit. Teised veerud võivad sisaldada demograafilist teavet, kliinilisi üksikasju ja kokkupuuteid, mis võivad olla seotud haigusega.

Tabel 2.1 A-hepatiidi juhtumite loetelu, maakonna tervishoiuosakond, jaanuar - veebruar 2004

ID Kuupäev
Diagnoos
Linn Vanus
(Aastad)
Seks Hosp Kollatõbi Haiguspuhang IV Narkootikumid IgM Pos