CDC

40 80 120 Kas maisi sees hoitakse? Jah a = 32 c = 20 52 Ei b = 8 d = 60 68

Koefitsientide suhe arvutatakse järgmiselt: ad⁄bc või (32 × 60) ⁄ (8 × 20), mis võrdub 1920 × 160 või 12,0.

  • C. Toorsuremus kajastab kogukonna suremuse kogemusi ja vanuselist jaotust, samas kui vanusega kohandatud suremus välistab kõik erinevused vanuselises jaotuses. Nii et kui ühenduse A vanusega kohandatud suremus oli madalam kui toorprotsent, näitab see, et tema populatsioon on vanem.
  • Eelmise lehe 3. õppetunni ülevaade