Rahvatervise tippkohtumine

2012. aasta detsembri rahvatervise tööjõu tippkohtumine, Tööjõu moderniseerimine rahvatervise heaks: tasakaalu muutmine, tõi kokku üle 90 osaleja, kes esindasid üle 40 organisatsiooni, sealhulgas CDC keskused, instituudid ja kontorid, terviseressursside ja -teenuste administratsioon, rahvatervise organisatsioonid, akadeemilised ühendused, tervishoiudistsipliinid, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Teadushariduse ja professionaalse arengu osakond (DSEPD) kutsus tippkohtumise kokku, et kaasata partnereid rahvatervises asetleidvate muutuste, sellega seotud mõjude tööjõule ja järgnevate mõjudega elanikkonna tervisele.

Tippkohtumine kutsus üles tegutsema:

  • - tööjõu tugevdamiseks vajalike oluliste meetmete strateegia ja tähtsuse järjekorda seadmine ning -
  • töötada välja kooskõlastatud rahvatervise tööjõu strateegilise raamistiku komponendid, mis kaasavad mitme partneri panuse.

Tippkohtumisel peetud ettekanded ja arutelud pakkusid mitmesuguseid teadmisi rahvatervise muutustest, riiklikest prioriteetidest ja kriitilistest toimingutest, mida on vaja rahvatervise tööjõu edasiliikumiseks. Tippkohtumise prioriteedid ja tegevused, mis sisalduvad tippkohtumise aruandesCdc-pdf (641KB), tegevuskavasCdc-pdf (382KB) ja käimasolevad arutelud partneritega, on kaasatud rahvatervise tööjõu arengukavasse. Selle tegevuskava eesmärk on aidata partneritel välja selgitada, kuidas nende individuaalsed jõupingutused aitavad kaasa tööjõu edendamisele ning kuidas ühised jõupingutused suudavad lahendada tippkohtumisel määratletud prioriteete ja tegevusüksusi.