Digitaalne vaktsineerimissertifikaat on peagi saadaval?

Kroonipandeemia taustal püütakse digitaalse vaktsineerimiskaardi kasutuselevõtmine võimalikult kiiresti. 21. jaanuaril otsustas Euroopa Ülemkogu algatada meditsiinilistel eesmärkidel koostalitlusvõimelise ja standardiseeritud vaktsineerimissertifikaadi. EL-i erilistel tippkohtumistel 25.2021. aasta veebruaris anti muu hulgas nõu digitaalse vaktsineerimispassi kasutuselevõtmise kohta. Vaktsineerimisprotokoll peaks olema välja töötatud riiklikul tasandil ja olema seejärel kogu ELis ühilduv.

Vaktsineerimismeditsiini edendamise ühing (GZIM) teatas pressiteates, et on seetõttu koostöös praktikatarkvara tootja Zollsoft GmbH välja töötanud digitaalse vaktsineerimistunnistusega digitaalse vaktsineerimiskaardi. See vastab juba isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), Saksamaa nakkuskaitseseaduse (IfsG) ja e-vaktsineerimisluba käsitleva ELi direktiivi nõuetele. Digitaalne vaktsineerimissertifikaat on valitud katsetes praegu pilootetapis ja on varsti valmis laialdaseks kasutamiseks. Elektroonilist vaktsineerimispassi kasutatakse juba Saksi ja Tüüringi AOK Plusiga koostööprojektis.

Kolmes etapis vaktsineerimise tõendamiseks

Digitaalse vaktsineerimissertifikaadi saab luua praktikatarkvara abil. Digitaalne vaktsineerimispass on praegu saadaval rakenduse ImpfPassDE kujul, mille saab linkida vaktsineerimise haldamise tarkvaraga ImpfDocNE. Viimane on praktikates juba saadaval enamiku arstide tarkvarasüsteemide kaudu. Seejärel peaksid patsiendid saama teabe nii digitaalsel kujul kui ka paberil.

Sisuliselt koosneb vaktsineerimist tõendava digitaalse vaktsineerimispassi loomine kolmest järgmisest etapist:

  • Vaktsineerimise dokumenteerimine arsti tarkvaras ja vaktsineerimistõendi genereerimine
  • Anonüümsete andmete edastamine sertifitseeritud andmekeskusesse säilitamiseks
  • Vaktsineerimistõendi kontrollimine

Seoses IfsG muudatusega saab vaktsineerimissertifikaate luua digitaalselt ja elektrooniliselt allkirjastatult. Esiteks dokumenteeritakse vaktsineerimine arsti tarkvaras ja allkirjastatakse elektrooniliselt arsti kabineti telemaatika infrastruktuuri või Saksamaa tervishoiuvõrgu avaliku võtme infrastruktuuri kaudu. Patsiendid saavad vaktsineerimistunnistuse koos QR-koodiga nii digitaalsel kujul kui ka paberil. Anonüümne märgistring (nn räsi) salvestatakse koos allkirjaga andmekeskuses, mille on sertifitseerinud föderaalne infoturbeamet (BSI), seetõttu pole isikuandmeid serverites. Vaktsineerimissertifikaadi QR-koodi kontrollimisel genereeritakse uuesti räsi, mida võrreldakse salvestatud räsi ja praktika allkirjaga. Kui need vastavad, kontrollitakse vaktsineerimistõendit. Kuid selleks, et tagada QR-koodi omaniku vaktsineerimine, on vajalik võrdlus isikut tõendava dokumendiga.

Avatud ühiskonda naasmise võimalus?

Dr. GZIM-i arst ja tegevdirektor Hans-Jürgen Schrörs selgitas, et juba olemasolev täielik seos ei too igapäevases praktikas mingit lisatööd. Rakendusega ImpfPassDE on kodanikel juba olemas digitaalne vaktsineerimisluba, mida saab seostada tavade abil ja täita GDPR-i, Saksamaa IfsG ja ELi e-vaktsineerimisluba käsitlevate direktiivide vajalikke nõudeid. Vaktsineerimise tõend on võltsimiskindel ja tänu anonüümsele menetlusele kaitstud kolmandate isikute juurdepääsu eest. Vöötkoodi saab lugeda mis tahes nutitelefoniga. Schrörs näeb digitaalse vaktsineerimispassi võimalust reisimiseks ja suurürituste korraldamiseks, samuti hotelli- ja restoranitööstusele, et koroonapandeemiast hoolimata taas oma teenuseid terviklikult pakkuda.