Hilised tüsistused, olenemata metallist stendi tüübist

taust

Koronaarse stenoosi revaskularisatsioon perkutaanse koronaarse sekkumise (PCI) abil koos stendi implantatsiooniga on nüüd üks rutiinsetest kardiovaskulaarsetest sekkumistest ja on oluliselt parandanud paljude südame isheemiatõvega (CHD), nüüd tuntud ka kui kroonilise koronaarse sündroomiga patsientide prognoose. Alates algusest 2002 on lisaks algselt katmata puhtast metallist stentidele (palja metalli stent [BMS]) saadaval ka ravimit elueerivad (kaetud) metallist stendid (ravimit elueerivad stendid [DES]). Ravimielueerivate stentide (DES1) esimene põlvkond asendatakse üha enam DES2-ga [1,2].

DES-iga on 1. aastal vähem komplikatsioone

Kõik metallstentide uuendused suutsid vähemalt esimese aasta jooksul pärast implanteerimist vähendada isheemiliste komplikatsioonide tõttu kardiovaskulaarsete sündmuste esinemissagedust võrreldes varasemate mudelitega. Kas see kehtib ka järgnevate aastate kohta, pole veel analüüsitud. Rahvusvaheline meeskond eesotsas Dr. Gregg Stone New Yorgi kardiovaskulaarsete uuringute sihtasutusest on nüüdseks uurinud hiliste komplikatsioonide esinemissageduse ja kasutatud stendi tüübi vahelist seost, kasutades andmeid rohkem kui 25 000 patsiendilt, kes osalesid 19 uuringus.

Eesmärkide seadmine

Metaanalüüsis uuriti, kui sageli esinevad kardiovaskulaarsed sündmused> 1 aasta ja <5 aasta jooksul pärast stendi implantatsiooniga PCI-d. Lisaks uuriti, millist stendi tüüpi (BMS, DES1 või DES2) seostati kõige sagedamini hiliste tüsistustega.

Meetodid

Metaanalüüsi lisati üheksateist prospektiivset, randomiseeritud uuringut juhtivatelt uurimisinstituutidelt. Uuringutes osales kokku 25 032 patsienti. Uuringutes osalejad olid läbinud PCI koos stendi implanteerimisega tunnustatud keskuses. Analüüsis koguti patsientide koondandmed ja võrreldi neid vastavalt stendi tüübile BMS, DES1 ja DES2.

Määratletud sündmused

Suuremateks kardiovaskulaarseteks sündmusteks (MACE) määrati südamesurm, müokardiinfarkt või isheemiast tingitud revaskularisatsiooni sihtmärgi kahjustus (ID-TLR). Sõltuvalt uuringust oli jälgimisfaas kolm kuni viis aastat (mediaan 4,1 aastat).

Tulemused

Patsientidest raviti BMS-iga 3718, DES1-ga 7934 ja DES2-ga 13 380. MACE määrad esimese aasta jooksul pärast protseduuri langesid märkimisväärselt iga stenditüübi innovatsiooni sammuga. BMS-i korral kannatas PCI järgsel aastal tõsist kardiovaskulaarset sündmust 17,9% patsientidest, DES1 8,2% ja DES2 ainult 5,1% (p <0,0001).

MACE aastatel 1–5

Pärast stendi paigaldamist> 1 aasta kuni <5 aasta kestnud jälgimisperioodil koges 9,4% patsientidest tõsist kardiovaskulaarset sündmust: 2,9% kannatas südamesurma, 3,1% müokardiinfarkti ja 5,1% pidi isheemia tõttu revaskulariseeruma sihtmärgi kahjustuses (ID-TLR). Hiliseid tüsistusi esines 9,7% BMS-is, 11,0% DES1 ja 8,3% DES2 patsientidest (p <0,0001).

Järeldus

Metaanalüüs näitas, et hilised tüsistused ilmnevad ajavahemikul> 1 aasta kuni <5 aastat pärast stendi implanteerimist kõigi stentide tüüpide puhul umbes 2% aastas. DES1 stendid töötavad kõige halvemini, BMS-stentide MACE määr on keskel ja kõige vähem sündmusi toimub DES2 stentide korral. PCI-järgsete pikaajaliste tulemuste parandamiseks on vaja uusi tehnilisi ja terapeutilisi või sekundaarseid ennetavaid lähenemisviise.