Arseeni spetsiifika (PAaS) oskus

Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC) tegid kindlaks arseeni spetsifitseerimise programmi, et aidata laboritel kogu maailmas hinnata arseenianalüüsi täpsust ja pakkuda neile tehnilist tuge.

Joogivees olevat arseeni on mõnes maailma piirkonnas juba aastakümneid tunnustatud. Nende piirkondade inimesed kasutavad joogiveeallikana põhjavett. See vesi võib saastuda looduslikult esinevatest arseeni allikatest ja / või inimtegevusest.

Täpsed laborikatsed, mis võimaldavad arseeniga saastumist tuvastada, on hädavajalikud. Uriini arseenianalüüs on kogu maailmas levinum meetod populatsiooni arseenisisalduse hindamiseks. 2009. aastal asutas CDC programmi Arsenic Speciation (PAsS), et aidata laboritel kogu maailmas hinnata arseenianalüüside täpsust. PAsS on standardimisprogramm, mis aitab mõõta seitset arseeniliiki.