Väline kvaliteedi tagamine (VITAL-EQA)

A-vitamiini laboratooriumi välise kvaliteedi tagamise (VITAL-EQA) programm on standardimisprogramm, mille eesmärk on pakkuda seerumi toitumismarkereid mõõtvatele laboritele nende analüütilise jõudluse sõltumatut hindamist. Programm aitab laboritel jälgida testide varieeruvust ja kallutatust. Programmist saadud teavet saab seejärel kasutada -

  • Kõrvaldage testisüsteemi kallutatus või täpsusprobleemid.
  • Kinnitage analüüsi kvaliteet ja suurendage labori usaldustaset.

VITAL-EQA-s osalemine on vabatahtlik ja tasuta. Tulemusi ei kasutata akrediteerimiseks ega sertifitseerimiseks.