Alecensa käivitamine

Mis on Alecensa ja milleks seda kasutatakse?

Alecensa on Roche Pharma AG ravim. See sisaldab toimeainet alektiniibi ja seda kasutatakse monoteraapiana ALK (anaplastilise lümfokinaasi) positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi (NSCLC) raviks täiskasvanud patsientidel, keda on varem ravitud krizotiniibiga.

Kuidas Alecensat kasutatakse?

Enne ravi alustamist on vajalik ALK test. Patsienti saab Alecensa'ga ravida ainult siis, kui patsiendil on positiivne ALK staatus. Ravim tuleb kapslina. Soovitatav ühekordne annus on 4 kapslit, igas 150 mg alektiniibi. Kaks üksikut annust, millest igaüks sisaldab 600 mg toimeainet, võetakse söögi ajal päevas.

Kuidas Alecensa töötab?

Anaplastiline lümfokinaas (ALK) on üks valke, mida nimetatakse retseptori türosiini kinaasideks (RTK). Nad on seotud rakkude kasvu ja uute kasvajaid tarnivate veresoonte väljatöötamisega. ALK-positiivse NSCLC-ga patsientidel tekib ALK ebanormaalne vorm. See põhjustab vähirakkude kontrollimatut jagunemist ja kasvu. Toimeaine alektiniib on ALK inhibiitor. ALK aktiivsuse pärssimisega väheneb kasvaja kasv ja levik.

Millised on Alecensa kõrvaltoimed?

Alecensa kõige tavalisemad kõrvaltoimed on kõhukinnisus, tursed, lihasvalu ja iiveldus. Kõige sagedasemad rasked reaktsioonid olid ebanormaalsed maksafunktsiooni testid, aneemia, kreatiinfosfokinaasi taseme tõus ja kõhulahtisus.

Täieliku loendi leiate Alecensa spetsialisti teabest.

Uuringu olukord Alecensa

Alecensa efektiivsust on hinnatud kahes põhiuuringus (NP28673 ja NP 28761). Uuringutes osales 225 patsienti, kelle haigus progresseerus vaatamata varasemale ravile krisotiniibiga (Xalkori). Võrdlevat uuringut platseeboga ei tehtud. Ravivastust hinnati kogu keha kujutiste ja tahkete kasvajate standardiseeritud kriteeriumide abil.

Uuring NP28761

Uuringus NP28761 hinnati umbes 52% (35 67-st) patsiendist analüüsi ajal ravimi täielikult või osaliselt reageerivaks. Kui ravivastus oli täielik, ei suudetud enam püsivaid kasvaja märke tuvastada. Ravivastuse keskmine kestus oli 14,9 kuud.

Uuring NP28673

Teises uuringus NP28673 oli täieliku või osalise ravivastuse määr analüüsi ajal 51% (62 patsienti 122-st). Ravivastuse keskmine kestus oli 15,2 kuud.