Aurovida toimeaine koguse eksitav märgistamine

Teave rasestumisvastaste vahendite Aurovida 2 mg / 0,03 mg õhukese polümeerikattega tablettide toimeaine koguse kohta on eksitav. Saksamaa apteekrite (AMK) ravimikomisjon sai selle sõnumi apteegist ja tootja Puren Pharma vastas.

Toimeainete ja tugevuse poolest erinev järjekord

Ravim Aurovida 2 mg / 0,03 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 0,03 mg etinüülöstradiooli ja 2,0 mg dienogesti. Välispakendil on kiri: "0,03 mg / 2,0 mg õhukese polümeerikattega tabletid dienogest / etinüülöstradiool". Teavitav apteek kaebas selle üle, kuna ekslikult võib tekkida eeldus, et tablettides võib sisaldada 0,03 mg dienogesti ja 2,0 mg etinüülöstradiooli. Toimekomponentide blistril, voltimiskarbil ja kasutusjuhendis märgitud järjekord ei vasta tugevuste märkimise järjekorrale.

Algatatud ametliku nime muutmine

Arusaamatuste vältimiseks tulevikus teatati föderaalsele uimastite ja meditsiiniseadmete instituudile (BfArm), et toimeaine on ametlikus nimetuses täpsustatud. Mõjutatud pakendite pakkide tagasikutsumist ei kavandata. Tootja sõnul on muudatused vahepeal rakendatud kõigile pakenditele.