Bioloogiliselt sarnased retseptid kahekordistusid

Erinevate adalimumabi biosimilaaride kasutuselevõtuga kasvas biosarnaste retseptide arv 2018. aastal 1,3 miljoni retseptini. Eelmisel aastal oli retseptide arv 0,7 miljonit retsepti.

Adalimumab on kõige laialdasemalt välja kirjutatud TNF-alfa inhibiitor

Nagu teatas ettevõte Insight Health, põhinesid 2018. aasta 4. kvartalis 39% TNF-alfa inhibiitorite retseptidest GKV turul adalimumabil. Järgnesid Etanercept (25%) ja Infliximab (22%), mille turul on juba biosimilaare. Viimasel kohal on kaks bioloogilist ainet tsertolizumabipegool ja golimumab, kumbki 7%.