Uuring otseste suukaudsete antikoagulantide verejooksu riski hindamise kohta

EMA vaatab läbi otseste suukaudsete antikoagulantide (otsesed suukaudsed antikoagulandid - DOAC) Eliquis® (apiksabaan), Pradaxa® (dabigatraaneteksilaat, ekvivalentne dabigatraan) ja Xarelto® (rivaroksabaan) uuringu tulemused. Uuring telliti 2016. aasta septembris. Ta uuris nende ravimite suurema verejooksu sagedust võrreldes teiste suukaudsete antikoagulantidega (K-vitamiini antagonistid), kui neid kasutatakse verehüüvete ennetamiseks mitteklapulaarse kodade virvendusarütmiaga patsientidel.

Suure verejooksu riski erinevused

Uuringu tulemused näitavad nende ravimite vahel suuri verejooksu riski erinevusi. Samuti viitasid sellele, et kliinilises praktikas ei järgitud piiranguid, erihoiatusi ja ettevaatusabinõusid, kuigi need sisalduvad ravimite tootekirjelduses.

Mõju uimastite kasutamisele praktikas?

Praegu teostatava hindamise eesmärk on hinnata, kas selle uuringu tulemused mõjutavad ravimite kasutamist kliinilises praktikas ning kas kasutustingimuste ja praeguste riski minimeerimise meetmete muutmine on vajalik.

!-- GDPR -->