Mõõduka kuni raske psoriaasi korral brodalumabi heakskiitmise soovitus

Ravim Kyntheum 210 mg s.c. on süstelahus, mida kasutatakse naastulise psoriaasi raviks täiskasvanud patsientidel. Brodalumab on esimene täielikult inimese monoklonaalne antikeha, mis seondub selektiivselt interleukiin 17 retseptoriga A (IL-17-RA). Suure afiinsusega retseptoriga seondumine blokeerib psoriaasis olulist rolli mängivate erinevate põletikuvastaste põletikuvastaste IL-17 tsütokiinide bioloogilise aktiivsuse.

Heakskiidu soovitust toetavad kolme kliinilise uuringu AMAGINE-1, AMAGINE-2 ja AMAGINE-3 tulemused, milles osales kokku 4373 mõõduka kuni raske psoriaasiga patsienti.

Brodalumabi kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on artralgia, peavalu, väsimus, kõhulahtisus ja orofarüngeaalne valu.

Turustamise õigused

Euroopa piirkonna jaoks on LEO Pharmal brodalumabi ainuõiguslik müügilitsents, mis on registreeritud EMA-s kaubanime Kyntheum all.

!-- GDPR -->