Teabekiri Daunoblastin® 20 mg kohta

  • DAUNOBLASTIN 20 mg infusioonilahuse või süstelahuse pulber (heakskiidunumber: 69540.00.00, toimeaine daunorubitsiin) on praegu piiratud.
  • Pfizer eeldab, et DAUNOBLASTINi ei saa tarnida 2019. aasta aprilli algusest kuni tõenäoliselt 2019. aasta augustini.
  • Pfizer püüab DAUNOBLASTINi võimalikult kiiresti uuesti turul kättesaadavaks teha.
  • Võimetus tarnida mõjutab kõiki Euroopas heakskiidetud ravimeid, mille toimeaine on Daunorubitsiin Pfizerilt.
  • Kui DAUNOBLASTINi tarnimine jääb piiratud hulka, võib pärast Pfizeri teiega konsulteerimist toimuda tarnimine vähendatud kogustes.
  • Saksamaal ei ole heaks kiidetud ühtegi teist toimeainega daunorubitsiini kuuluvat ravimit.
  • Seetõttu soovib Pfizer välja tuua AMG §-s 73 sisalduvate määruste kohased võimalused.

Selles kontekstis soovib ettevõte juhtida tähelepanu asjaolule, et teiste tootjate või teiste riikide ravimid võivad olla saadaval erineva annusena, ja viitab patsiendispetsiifilise annuse arvutamiseks asjakohasele tehnilisele teabele.

Pfizer vastab meeleldi igal ajal tekkivatele küsimustele:

E-post: [email protected]

Telefon: +49 800/85 35 555

!-- GDPR -->