Esimene uus toimeaine HIV-nakatunud lastele 6 aasta jooksul

Veebruari lõpus sai ViiV Healthcare kogu Euroopas heakskiidu integraasi inhibiitori Tivicay kasutamiseks HIV-nakkuste raviks vanuses 6 kuni 12 aastat koos teiste retroviirusevastaste ravimitega. Toimeaine dolutegraviir on olnud täiskasvanute HIV-ravi turul alates 2014. aastast ja on seni G-BA-lt saanud täiskasvanute teraapia jaoks ainult positiivseid hinnanguid.

„Oleme väga uhked, et saame toimeaine arstidele kättesaadavaks teha nii õigeaegselt kui laste ravivõimalus. ... See räägib vähestest lastest, kelle eluväljavaated on väga tihedalt seotud sellega, mida me farmaatsia- ja teadusettevõttena teeme, ”ütleb Saksamaa ViiV Healthcare'i meditsiinidirektor Ravi Kumar Walli.

2015. aastal registreeriti umbes 3200 uut nakkust ja levimus 2015. aasta lõpus oli umbes 84 700 inimest, sealhulgas umbes 100 6–12-aastast last.