Erwinase infokiri oktoober 2017

Tarne kitsaskoha tõttu on ERWINASE® 10 000 RÜ / viaali pulber süstelahuse valmistamiseks praegu saadaval ainult vastavalt jaotise 73 AMG sätetele. Ettevõte Jazz Pharmaceuticals France SAS ja Saksamaa kontaktisik Jazz Pharmaceuticals Germany GmbH annavad teavet korgi alaküljel olevate osakeste ja / või mõne Erwinase® 10 000 RÜ / viaali lüofilisaadi kohta (Crisantaspase) ning soovitavad riski minimeerimise meetmeid. järgmised partiid: 184G117, 184G217, 184G317, 184G417 ja 184G517.

Võimaliku tooterikke kestuse vähendamiseks tehakse ERWINASE partiide 181 ja 182 viaalid, mis olid varem korgiga seotud osakeste tõttu ära visatud, nüüd erimeetmete abil kasutamiseks. Need olulised ettevaatusabinõud leiate lisatud infokirjast.