Hüdroksüetüültärklist sisaldavate ravimite riskihindamismenetlus

Hüpokoleemia raviks kasutatakse hüdroksüetüültärklist sisaldavaid ravimeid. Neid kasutatakse juhul, kui ravi alternatiivsete infusioonilahustega "kristalloidid" üksi ei ole piisav. HES-i sisaldavaid ravimeid antakse venoosse infusioonina šoki vältimiseks.

Ümberhindamise põhjuseks olid kahe uuringu tulemused, mis näitavad, et HES-i sisaldavaid ravimeid kasutatakse ka väljaspool lubatud kasutamist. Neid kasutatakse näiteks raskelt haigetel ning sepsise ja neerukahjustusega patsientidel, kuigi ELis kehtestati vastavad kasutuspiirangud juba 2013. aastal, et vähendada neeruprobleemide ja surmajuhtumite riski.

HES-i sisaldavate ravimite kasutamise uuringud algatas 2013. aastal PRAC (ravimiohutuse riskihindamise komitee). Kasutamispiirangute järgimise kontrollimiseks. PRAC hindab nüüd nende uuringute tulemusi, samuti kõiki muid olemasolevaid andmeid ja nende mõju HES-i sisaldavate infusiooniravimite riski / kasu suhtele. Seejärel esitab komisjon kogu ELis soovituse lubade säilitamise, muutmise, peatamise või tühistamise kohta.

Apteekidel palutakse teatada arvatavatest ravimiriskidest seoses HES-i sisaldavate ravimite kasutamisega Saksa proviisorite ravimikomisjonile.