Iberogasti infokiri

Uute maksakahjustuste juhtumite aruannete tõttu muudetakse toote teavet ja kasutusjuhiseid. Bayer annab muudatuste kohta teavet infokirjas. Samal ajal kinnitab Bayer ka seda, et ettevõte on kinnitatud näidustustes jätkuvalt pühendunud Iberogasti® positiivse riski ja kasu suhtele.

Kõige olulisemad muudatused lühidalt:

  • Vereurmarohi sisaldavate ravimite kasutamisel on esinenud maksakahjustusi ja maksapuudulikkust.
  • Iberogasti® ei tohi võtta olemasolevate või varasemate maksahaiguste või hepatotoksiliste ravimite samaaegse kasutamise korral.
  • Iberogasti ei tohi võtta raseduse ega imetamise ajal.
  • Kui ilmnevad maksakahjustuse tunnused (naha või silmade kollasus, tume uriin, värvunud väljaheide, valu ülakõhus, iiveldus, isutus, väsimus), tuleb kasutamine lõpetada ja pöörduda arsti poole.

Muudatused spetsialistide teabes

4.3 Vastunäidustused

Ravimit ei tohi võtta, kui on olemas maksahaigus või maksahaigus varem, või kui samaaegselt kasutatakse maksa kahjustavate omadustega ravimeid.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksakahjustuse tunnuste (naha või silmade kollasus, tume uriin, värvunud väljaheide, ülakõhuvalu, iiveldus, isutus, väsimus) korral peavad patsiendid viivitamatult Iberogast®-i kasutamise lõpetama ja pöörduma arsti poole.

4.6 Rasedus ja imetamine

Iberogast®-i ei tohi võtta rasedad ega imetavad naised.

4.8 Kõrvaltoimed

Vereurmarohi sisaldavate ravimite kasutamisel on esinenud maksakahjustusi [maksaensüümide ja bilirubiini sisalduse tõus kuni ravimiga seotud kollatõveni (ravimitoksiline hepatiit)] ja maksapuudulikkust.

Muudatused pakendi infolehes

2. Mida peaksite enne Iberogasti® kasutamist jälgima?

Iberogasti ei tohi võtta:

Kui teil on või on olnud maksahaigus või kui kasutate samal ajal maksa kahjustavaid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Iberogast®:

Kui ilmnevad maksakahjustuse tunnused (naha või silmade kollasus, tume uriin, värvunud väljaheide, valu ülakõhus, iiveldus, isutus, väsimus), peate viivitamatult Iberogast®-i kasutamise lõpetama ja pöörduma arsti poole.

Rasedus ja imetamise periood:

Iberogast®-i ei tohi võtta rasedad ega imetavad naised.

4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Vereurmarohi sisaldavate ravimite kasutamisel on esinenud maksakahjustusi [maksaensüümide väärtuste tõus, bilirubiin kuni ravimiga seotud kollatõbi (ravimitoksiline hepatiit) ja maksapuudulikkuse juhtumeid].