Kisqali (Ribociclib) käivitamine

Mis on Kisqali?

Kisqali on valgukinaasi inhibiitor, mida kasutatakse kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi raviks postmenopausis naistel. Kisqalit kasutatakse koos aromataasi inhibiitoriga nagu letrosool, kui kasvajarakud on hormoonretseptori (HR) positiivsed, kuid negatiivsed inimese epidermise kasvufaktori retseptori-2 (HER-2) suhtes. Kisqali sisaldab toimeainena ribotsükliibi.

Kuidas Kisqalit kasutatakse?

Kisqali on saadaval 200 mg tablettidena. Tavaline annus on 600 mg, st 3 tabletti üks kord päevas 21 päeva jooksul. 21-päevasele tarbimisele järgneb 7-päevane paus. Seda tuleb võtta iga päev umbes samal kellaajal. Aromataasi inhibiitorit võetakse üks kord päevas kogu ravitsükli (28 päeva) jooksul. Oksendatud või unustatud tablette ei tohi uuesti võtta.

Kuidas Kisqali töötab?

Kisqali toimeaine ribotsiklib, nagu 2016. aasta detsembris turule tulnud palbotsükliib, blokeerib tsükliinist sõltuvate kinaaside 4 ja 6 (CDK4 ja CDK6) aktiivsuse. Sellel on oluline roll rakkude kasvu ja jagunemise reguleerimisel. CDK4 ja CDK6 blokeerimisega aeglustab Kisqali HR-positiivsete rinnavähirakkude kasvu.

Milles seisneb uuringute põhjal Kisqali kasulikkus?

Ühes põhiuuringus, milles osales 668 HR-positiivse ja HER2-negatiivse rinnavähiga naist, leiti, et Kisqali oli efektiivne. Efektiivsuse põhinäitaja oli progressioonivaba elulemus. Naised said kas Kisqali kombinatsioonis letrosooliga või platseebot kombinatsioonis letrosooliga.
Naistel, kes võtsid Kisqali ja letrosooli, ei süvenenud haigus keskmiselt 25,3 kuud, võrreldes platseebot ja letrosooli võtnud naistega 16,0 kuud.

Millised on Kisqaliga seotud riskid?

Kisqali kõige tavalisemad kõrvaltoimed on madal valgete vereliblede tase, peavalu, seljavalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, väsimus, juuste väljalangemine ja lööve. Kõigi kõrvaltoimete ja piirangute täieliku loetelu leiate toote infost.