Sartaani sisaldavad ravimid: AkdÄ hindab kantserogeenset saastumist

Pärast seda, kui sartaani sisaldavad preparaadid olid viimastel kuudel turult tagasi kutsutud saastumise tõttu dimetüül-N-nitrosamiiniga (NDMA), hindab AkdÄ vähktõbe põhjustava sartaani sisaldavate toodete saastumise riski hindamist.

NDMA on kantserogeenne. Kuid ainuüksi see ei võimalda veel hinnata vähktõve tekkimise riski. Saksa proviisorite kesklabori (AMK) uuringutes leiti NDMA kontsentratsioon kuni 22 mikrogrammi 320 mg tableti kohta.

Kuna selliste kantserogeensete ainete kohta puuduvad uuringud inimeste kohta, tehakse antud juhul riskianalüüs annusega, mis põhjustab loomkatsetes platseeboga võrreldes aine eluaegse manustamise korral kasvajate arvu 10 protsendi kasvu, selgitab prof. Gundert- Remy, artikli autor.

Valsartaani sisaldavate valmistoodete NDMA ekspositsiooni võrdlemine teiste NDMA kokkupuuteallikatega (toit, toidus sisalduvad nitritid) näitab, et tabletis sisalduv NDMA annus on ainult umbes 200 korda väiksem kui loomadel. katsed põhjustavad kasvajate arvu 10-protsendilist suurenemist pärast aine eluaegset manustamist võrreldes platseeboga.

Prof Gundert-Remy kinnitab, et seetõttu ei tohiks riski hinnata madalaks. Kuid küsimust, kuivõrd NDMA on kantserogeenne valsartaanpreparaatide lisandina, saab hinnata alles pika aja pärast.

Prof Gundert-Remy arvates on rahvastikuga seotud risk piisavalt suur, et meetmeid saaks pidada vajalikuks. Turult kõrvaldamine oli seetõttu õigustatud, kuna pikem riskipositsioon oleks riski veelgi suurendanud.

Individuaalne vähktõve risk on patsiendi jaoks ainult veidi suurenenud. Patsientide looduslik eeldatav eluiga on ka lühem kui oodata NDMA vähktõbe.