Ohutusalane teave Rivaroxabani kohta

DOAC rivaroksabaani lõpetatud kliinilistes uuringutes ei täheldatud ühtegi sellist kõrvaltoimet. Kuid spontaansete teadete põhjal on hinnanguline kumulatiivne kogu maailmas teatatud SJS-i 0,04 / 10 000 patsiendiaasta ja agranulotsütoosi 0,03 / 10 000 patsiendiaasta kohta.

USA-s on need väga harvad soovimatud kõrvaltoimed näidatud Xa-faktori otsese inhibiitori tootekirjelduses. Vastav teave peaks järgnema ka Šveitsis. Samuti on soovitatav, et patsiente teavitataks võimalike sümptomite ja tunnuste kohta, et nad saaksid nende ilmnemisel oma arstiga nõu pidada.

EMA eudravigilantsi andmebaasis on neli dokumenteeritud surmaga lõppenud juhtumit.

Apteekrite ravimikomisjon küsib teateid kahtlustatavatest juhtumitest seoses rivaroksabaaniga.

!-- GDPR -->