Stivarga kiitis heaks hepatotsellulaarse kartsinoomi teise rea raviks

Stivarga (toimeaine regorafeniib) on Euroopa Komisjon heaks kiitnud täiendava näidustuse saamiseks. Suukaudset multi-kinaasi inhibiitorit saab nüüd kasutada ka hepatotsellulaarse kartsinoomi (HCC) teise rea raviks. Näidustus anti hepatotsellulaarse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidele, keda oli varem ravitud Nexavariga (toimeaine sorafeniib). III faasi registreerimisuuringus RESORCE avaldas Stivarga muljet teise rea ravina üldise elulemuse olulise paranemisega patsientidele, kellel varem ei olnud muid ravivõimalusi.

Mis on Stivarga?

Stivarga on ravim ravimifirmast Bayer. Toimeaine regorafeniib on suukaudne multi-kinaasi inhibiitor. See blokeerib mitu ensüümi, mis vastutavad verevarustuse ja kasvajarakkude kasvu, metastaaside ja vähi immuunsuse eest. See sisaldab:

  • kasvajat tarnivad kinaasid
  • kasvu soodustavad kinaasid KIT, RET, RAF-1 ja BRAF
  • metastaase soodustavad kinaasid VEGFR 3, PDGFR ja FGFR
  • immuunsust vahendav kinaas CSF1R.

Selle tagajärjel katkestatakse vähirakkude verevarustus ning vähirakkude kasv ja levik aeglustub.

Stivarga on jätkuvalt heaks kiidetud metastaatilise jämesoolevähi monoteraapiana ELis, kui patsiente on varem ravitud muude olemasolevate ravimeetoditega või need ei olnud sobivad. Teisteks näidustusteks on resektsioonivälised või metastaatilised seedetrakti kasvajad (GIST), mis olid progresseerunud vaatamata varasemale ravile imatiniibi ja sunitiniibiga või et neid ravimeid ei talutud.

Kuidas Stivarga kasutatakse?

Stivarga on saadaval suukaudse ravimina tablettidena. Seda võetakse tsükliliselt nelja nädala jooksul. Esimene tsükkel algab tootja soovitatud annusega 160 mg üks kord päevas kolme nädala jooksul. Sellele järgneb nädalane paus teraapias. Tablette tuleb võtta koos kerge söögikorraga iga päev umbes samal kellaajal. Ravi kestus on inimesel erinev. Tootja soovituse kohaselt tuleks seda jätkata seni, kuni haigus süveneb või ei saa kõrvaltoimeid enam taluda.

Stivarga eripära

Stivarga kiideti heaks rahvusvahelise, mitmekeskuselise, platseebokontrolliga III faasi uuringu RESORCE (REGorafeniib pärast SORafenibi kasutamisel hepatoCEllular kartsinoomiga patsientidel) positiivsete tulemuste põhjal. Selles uuringus said Stivarga't patsiendid, kellel oli resektsioonita HCC, kellel oli haigus progresseerunud sorafeniibi saamise ajal. Stivarga kasutamisel võib patsientide üldist elulemust oluliselt pikendada võrreldes platseebo kontrollrühmaga. Vererühma üldise elulemuse riskisuhe (HR) oli 0,63 (95% CI 0,50-0,79; p <0,0001). Seetõttu tähendab see surmaohu vähenemist uurimisperioodil 37 protsenti.

Dr. Jordaania Bruix, Barcelona kliiniku maksavähirühma direktor ja Barcelona ülikooli haigla RESORCE uuringu juhtivteadur, võtab selle kokku: „Siiani pole maksavähihaigetel ja nende raviarstidel olnud tõhusat teise valiku ravivõimalust. Stivarga EL-i heakskiidul HCC-le võivad HCC-patsientide väljavaated märkimisväärselt paraneda, kuna neil on nüüd esmakordne ravivõimalus, mis hõlmab kahte heakskiidetud ravi Stivarga'ga otse pärast ravi Nexavariga ".

Stivarga kõrvaltoimed

Kõige tavalisemad raviga seotud kõrvaltoimed olid nahareaktsioonid lööbe ja käte ja jalgade tuimusena, kõhulahtisus, väsimus ja hüpertensioon. Muud väga levinud kõrvaltoimed on isutus ja vähenenud toidutarbimine, nõrkus, infektsioon ja düsfoonia. Tõsised kõrvaltoimed võivad hõlmata nii tõsiseid maksakahjustusi kui ka verejooksu ja perforatsiooni seedetraktis. Kõigi kõrvaltoimete loetelu leiate tervishoiutöötajate infost.