Tofatsitiniib - esimene Janus-kinaasi inhibiitor psoriaatilise artriidi (PsA) raviks

Tofatsitiniib (Xeljanz 5mg) on ​​heaks kiidetud kombinatsioonis metotreksaadiga (MTX) annuses 5 mg kaks korda päevas aktiivse PsA-ga täiskasvanud patsientidel, kellel on varem üks või mitu haigust modifitseerivat reumavastast ravimit (DMARD) ebaõnnestunud või talutud.

Tofatsitiniib on esimene ja ainus JAK-i inhibiitor, mis on Euroopa Liidus lubatud PsA raviks täiskasvanutel.

Tofatsitiniib võeti Saksamaal kasutusele reumatoidartriidi (RA) raviks juba 2017. aasta mais. Pfizer esitas hiljuti EULARi (Euroopa Reumatismivastane Liiga) kongressil PsA-teemalise avatud pikaajalise pikendusuuringu uued tulemused.

Psoriaatiline artriit: praegused andmed tofatsitiniibi pikaajalise ohutuse kohta kuni 36 kuud

Käimasoleva avatud pikendatud uuringu (LTE) OPAL Balance OPAL Broaden ja OPAL Beyond patsientidega eesmärk on uurida tofatsitiniibi pikaajalist ohutust ja efektiivsust PsA-ga patsientidel kuni 36 kuud. Ohutustulemused on sarnased kahe põhiuuringu ja RA uuringuprogrammi tulemustega; uusi ohutussignaale ei täheldatud. Üldiselt katkestas 36,6 kuuks 8,6% patsientidest ravi kõrvaltoimete tõttu. LTE uuringus püsis tofatsitiniibi efektiivsus aja jooksul püsimas. 30. kuul oli ACR20, 50 ja 70 vastus vastavalt 80,9%, 57,9% ja 39,5% patsientidest. 69,5% patsientidest saavutas PASI75. Parandusi saavutati ka elukvaliteedi ja valu osas ning need püsisid uuringu vältel.

!-- GDPR -->