Heakskiitmine - fikseeritud kolmekordne kombinatsioon KOK-i jaoks

Pärast müügiloa saamist võib Chiesi grupp tuua kolme toimeainega ravimi Trimbow kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) raviks Euroopa turule.

Kolme toimeaine fikseeritud kombinatsioon

Trimbow sisaldab inhaleeritava kortikosteroidi (ICS), pika toimeajaga β2 agonisti (LABA) ja pika toimeajaga muskariini antagonisti (LAMA) kombinatsiooni, seotud toimeained on beklometasoondipropionaat (BDP), formoteroolfumaraat (FF) ja glükopürroonium bromiid (GB).

Fikseeritud annusega kombinatsioon on doseeritud aerosooli kujul ja sellel on eriti peen koostis. Ühe pihusti kohta eraldub 87 ug beklometasooni, 5 ug formoterooli ja 9 ug glükopürrooniumi.

Kõige tavalisemad kõrvaltoimed on suuõõne kandidoos, lihaskrambid ja suukuivus.

Uurimisolukord

Heakskiitmine põhines kahe III faasi uuringu efektiivsuse ja ohutuse andmetel, milles osales enam kui 4000 registreeritud patsienti (TRILOGY, TRINITY).

TRINITY uuring: eelised võrreldes monoteraapiaga tiotroopiumiga

TRINITY uuring on mitmekeskuseline, kontrollitud, randomiseeritud, topeltpime III faasi uuring, mille ravi kestus oli 52 nädalat. 2691 uuringus osalejat olid üle 40-aastased patsiendid, kellel oli raske ja väga raske KOK. Uuringus osalejad jagati 3 rühma suhtega 2: 2: 1 (randomiseeritud):

Ühte rühma töödeldi tiotroopiumiga (LAMA), teist rühma fikseeritud beklometasoondipropionaadi (BDP), formoteroolfumaraadi (FF) ja glükopürrooniumbromiidi (GB) kombinatsiooniga ning kolmandat - vabalt kombineeritud kolmikravi (ICS / LABA plus eraldi rakendatud LAMA). Tulemused (52 nädala pärast) näitavad kolmekordse fikseeritud annuse kombinatsiooni:

  • mõõduka kuni raske ägenemise kliiniliselt oluline vähenemine 20% (p = 0,003) võrreldes tiotroopiumiga
  • statistiliselt oluline kopsufunktsiooni paranemine enne esimese päevaannuse (enne annust FEV1 *) võtmist 61 ml võrra (95% CI: 0,037-0,086; p <0,0001) võrreldes tiotroopiumiga
  • võrreldav efektiivsus ja ohutus võrreldes kolmekordse tasuta kombinatsiooniga

* Nagu FEV1 (ingl. Sunnitud aegumisrõhk 1 sekundiga) on sekundiline läbilaskevõime, see tähendab suurim võimalik õhuhulk, mida on võimalik 1 sekundi jooksul välja suruda.

TRILOOGIA uuring: efektiivsus võrreldes KOK-i tavapärase beklometasooni / formoterooliga

Septembris avaldati uuring TRILOGY, mis sisaldas üheaastaseid andmeid esimese eriti peene formoterooli / glükopürrooniumi / beklometasooni fikseeritud kombinatsiooni (FF / GB / BDP) efektiivsuse kohta võrreldes KOK-i tavapärase beklometasooni / formoterooli (BDP / FF) efektiivsusega. 2016.

Kolmekordse fikseeritud annuse kombinatsiooni korral täheldati kopsufunktsiooni olulist paranemist. Lisaks, nagu ka võrdlusravil, vähenes düspnoe ja paranes elukvaliteet (SGRQ, Saint George’s Respiratory Questionnaire, ankeet hingamisteede haigustega patsientide elukvaliteedi hindamiseks). 26 nädala pärast näitas SGRQ kolmekordse fikseeritud annuse kombinatsiooniga patsientide paranemist ≥4 punkti võrra võrreldes algtasemega 47% -l patsientidest. See juhtus 36% beklometasooni ja formoterooli põdevatest patsientidest (p <0,001; FF / GB / BDP vs BDP / FF).

Paranemine ≥4 punkti tähistab kliiniliselt olulise paranemise läviväärtust. Uuring ei näidanud ohutusprofiilis kõrvalekaldeid. Lisaks vähenes mõõduka kuni raske ägenemise aastane esinemissagedus (52 nädala jooksul) kliiniliselt olulisel viisil 23% võrreldes BDP / FF-raviga (kiirussuhe 0,77 (95% CI 0,65–0,92; p = 0,005)).