ALS antibiootikumidest?

Tähelepanu amüotroofse lateraalskleroosi (ALS) suhtes on viimastel aastatel suurendanud silmapaistvad ALS-i patsiendid, näiteks füüsik Stephen Hawking või maalikunstnik Jörg Immendorf. Sellegipoolest on ALS haruldane, seda esineb 3-8 patsienti 100 000 inimese kohta. Selle motoorsete neuronite degeneratsiooni põhjus on endiselt ebaselge.

ALS-i risk professionaalsetele jalgpalluritele

Võib olla geneetiline hoiak. Patsientidel, kellel areneb ALS enne 45. eluaastat, võivad rolli mängida korduvad peavigastused - seda viitavad uuringud Itaalia profijalgpallurite kohta, kuna nende levimus on neil suurenenud [1].

Antibiootikumide suurem kasutamine riskina

Rootsi teadlased on nüüd veel ühe riskiteguri jäljel: antibiootikumide suurema kasutamise korral. Loomkatsetes oli viiteid sellele, et antibiootikumide poolt häiritud soolestiku mikrobioom võib soodustada ALS-i arengut. Nende vihjete uurimiseks inimestel tegi maineka Karolinska Instituudi meeskond dr. Fang Fang hindas juhtumi kontrollimise eriuuringus (pesastatud juhtum) andmeid 2444 Rootsi ALS-i patsiendi ja 12 420 terve inimese kohta. Kummagi ühe patsiendi andmeid võrreldi viie terve inimesega, kes vastasid soo, sünniaasta ja elukoha järgi. Andmed pärinesid Rootsi riiklikest terviseregistritest aastatel 2006–2013 [2].

Olulisuse tase ainult beetalaktamaasitundliku penitsilliini puhul

Tulemus: Üldiselt täheldati antibiootikumide ALS-i riski suurenemise suundumust, kusjuures risk suurenes koos antibiootikumiretseptide arvuga. Mis tahes retsepti võrdlemisel olid koefitsiendi väärtused järgmised:

  • retsept 1,06 (95% usaldusintervall [CI] 0,94-1,19),
  • kaks kuni kolm retsepti 1,13 (95% CI 1,00-1,28)
  • ja vähemalt neli retsepti 1,18 (95% CI 1,03-1,35).

Antibiootikumide väljakirjutamise näidustustel ei leitud erinevust: tulemused olid sarnased hingamisteede, kuseteede, naha või pehmete kudede infektsioonide korral. Antibiootikumide ravimiklasside osas oli kindlasti erinevus: statistiliselt oluline seos leiti ainult beetalaktamaasitundliku penitsilliiniga, eriti rohkem kui kahe retsepti korral (OR = 1,28; 95% CI 1,10-1,50) .

Põhjuslik seos tuleb tõendada edasistes uuringutes

Rootsi teadlased rõhutavad, et nende uuring näitas seost antibiootikumide korduva kasutamise ja ALS-i diagnoosimise vahel. Siiski tuleb järgida täiendavaid uuringuid, et tõestada, et antibiootikumid on ALSi arengut soodustav tegur.

!-- GDPR -->