Väliuuringute ja inseneriteaduste osakond (2019-136)

Väliuuringute ja inseneriteaduste osakond (DFSE) on osa Riiklikust Tööohutuse ja Töötervishoiu Instituudist (NIOSH). DFSE püüab vältida tööga seotud haigusi multidistsiplinaarse programmi kaudu, mis hõlmab töökoha hindamist, järelevalvet, uuringuid ning insenerikontrolli ja sekkumiste väljatöötamist. DFSE töötajad osalevad sageli ka katastroofide ja hädaolukordadele reageerimise tegevustes.

Valdkonnauuringute ja inseneriteaduste osakonna PDF-i ikoon

Soovitatud viide

NIOSH [2019]. Väliuuringute ja inseneriteaduste osakond. Cincinnati, OH: Tervise- ja inimteenuste osakond, Haiguste tõrje ja ennetamise keskused, Riiklik tööohutuse ja töötervishoiu instituut, DHHS (NIOSH) väljaanne 2019-136, https://doi.org/10.26616/NIOSHPUB2019136väline ikoon