NIOSH programmi portfell: tootmise programm

Programmi jõudlus Ühepageerija

Programm Performance One-Pagers (PPOP) on ülevaade NIOSH-i programmide prioriteetidest, strateegiatest, mida kasutatakse prioriteetide poole liikumisel, hiljutistest saavutustest ja eelseisvast tööst.

Tootmisprogrammi jõudlus Üks-piipar

Mõju lehed

Mõju tabelid kirjeldavad lühidalt tööohutuse või töötervishoiu ohtu, konkreetset NIOSH või NIOSH rahastatud teadustegevust, mis viidi läbi ohu kõrvaldamiseks, sellest tulenevat mõju või soovitusi ja asjakohast statistikat.

Mõjulugu: kõrvatroppide toimimise mõõtmine.

Mõju lugu: lähenemisviisid ohutule nanotehnoloogiale: dokument annab juhiseid nanotehnoloogia töötajate kaitsmiseks.

Mõjulugu: NIOSH-i teadlased töötasid välja uudse koolitusvahendi, mis simuleerib müra mõju kuulmislangusele.

Mõjude lugu: NIOSHi teadlased teevad koostööd seadmete tootjate ja standardikomiteedega, et kaitsta töötajaid kukkumiste eest.

Mõjulugu: kuulmislanguse ennetamine