Mootorsõidukite ohutuse keskus PPOP

  • Hinnake mootorsõidukite ohutuse korraldamise programmide ja tavade tõhusust.
  • Edendada tõenditel põhinevate tehnoloogiate ja tavade kasutuselevõttu tööandjate, töötajate ja teiste poolt.
  • Propageeris ajakirja Politseiülem artiklites ohvitseride kokkupõrke vältimise sõnumite tööriistakomplekti ja muid liiklusohutuse teemasid
  • Avaldas artikli, mis kinnitab mudeli kasulikkust, mis võib ennustada juhtide valmisolekut kasutada täiustatud juhiabisüsteeme.
  • Lõi veebisaidi autojuhtide väsimusest, sealhulgas ennetusnõuanded tööandjatele ja töötajatele.
  • Viis läbi CMVSi strateegiaplaani 2014–2018 hindamise. Saadud aruanne kirjeldab seniseid edusamme ja paneb aluse uuele strateegilisele kavale, mis algab 2020. aastal.
  • Avaldage teadusuuringud, mis on vajalikud väsimuse ennetamise (sealhulgas väsinud sõidu) edendamiseks nafta- ja gaasitootjate seas.
  • Avaldage nafta- ja gaasitööstuse töötajate käitumiskäitumise ja tööaja uuringu tulemused.
  • Avaldage tuletõrjeautode kõvera kiiruse hoiatussüsteemi simulaatoripõhise hindamise tulemused.