Inimravimite komitee hääletab Cabometyxi näidustuse pikendamise poolt

25. veebruaril 2021 hääletas inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee ravimi Ipsen Pharma ravimi Cabometyx (kabozantiniib) olemasoleva näidustuse laiendamise poolt.

Inimravimite komitee on laiendanud olemasolevat näidustust järgmiselt.

Neerurakk-kartsinoom (RCC)

Cabometyx on näidustatud monoteraapiana kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomi (RCC) raviks:

  • Keskmise või madala riskiga varem ravimata täiskasvanutel
  • täiskasvanutel pärast eelnevat suunatud ravi VEGF-i (vaskulaarse endoteeli kasvufaktori) vastu.

Cabometyx kombinatsioonis nivolumabiga on näidustatud kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomi esmaseks raviks täiskasvanutel.

Hepatsotsellulaarne kartsinoom (HCC)

Cabometyx on näidustatud monoteraapiana hepatotsellulaarse kartsinoomi (HCC) raviks täiskasvanutel, keda on varem ravitud sorafeniibiga.

Pärast seda, kui Euroopa Komisjon on selle müügiloa muutmise üle otsustanud, lisatakse Cabometyxi kasutamise üksikasjalikud soovitused ajakohastatud ravimi omaduste kokkuvõttesse, mis avaldatakse muudetud Euroopa avaliku hindamisaruande (EPAR).

!-- GDPR -->