HPV-positiivne orofarüngeaalvähk: tsisplatiin ja kiiritusravi jäävad standardiks

taust

Inimese papilloomiviiruse (HPV) positiivne orofarüngeaalvähk esineb valdavalt noorematel patsientidel ja haigestumus kasvab kiiresti. Tavaravi tsisplatiiniga toob kaasa olulisi ägedaid ja pikaajalisi kõrvaltoimeid. Tsetuksimabi, epidermaalse kasvufaktori retseptori inhibiitori kasutamist arutatakse ravi eskaliseerimisel eesmärgiga vähendada selles patsiendirühmas tsisplatiiniga ravitava ravi toksilisust.

Väikeste, enamasti restrospektiivsete uuringute andmete metaanalüüside tulemused näitavad tsetuksimabiga ravimise halvemaid tulemusi kui tsisplatiin pea- ja kaelavähi korral tervikuna. Tundub, et HPV-positiivsete kasvajatega patsientidel on tsetuksimabiga ravi kasulik. Kuid siiani pole randomiseeritud uuringutest selle strateegia tõhususe kohta tõendeid.

Eesmärkide seadmine

Inglismaal Birminghami Birminghami ülikooli pea- ja kaelauuringute ja haridusinstituudi (InHANSE) professor Hisham Mehanna juhitud teadlased uurisid osana HPV-positiivsete orofarüngeaalse lamerakk-kartsinoomi ja madala suremusriskiga patsientide elulemust. uuringust De-ESCALaTE ja tsetuksimabiga taastumise aeg võrreldes tsisplatiiniga [1]. Kõik patsiendid said ravivat kiiritusravi. See on avatud, randomiseeritud, kontrollitud 3. faasi uuring, mis viidi läbi 32 kliinilises keskuses Iirimaal, Hollandis ja Ühendkuningriigis.

metoodika

Madala riskiga HPV-positiivse orofarüngeaalvähiga täiskasvanud patsientidele (mittesuitsetajad või pikaajalised suitsetajad, kelle pakendiaasta on alla kümne aasta) määrati juhuslikult 1: 1 ravi lisaks kiiritusravile kas intravenoosse tsisplatiiniga (100 mg / m² kolm päeva kiiritusravi) või veenisisene tsetuksimab (400 mg / m² küllastusannus, millele järgneb seitse iganädalast 250 mg / m² infusiooni).

Esmane tulemusnäitaja oli peamised toksilisusnähud (3. kuni 5. aste) 24 kuud pärast ravi lõppu.

Tulemused

Ajavahemikul 12. november 2012 kuni 1. oktoober 2016 osales uuringus 334 patsienti (166 tsisplatiini ja 168 tsetuksimabi rühmas).

Üldise (ägeda ja hilise) raske toksilisuse (3. – 5. Klass) osas ei olnud 24 kuu möödudes ravirühmade vahel olulisi erinevusi. Pärast tsisplatiini ja tsetuksimi manustamist esines patsiendi kohta keskmiselt 4,8 juhtu (p = 0,098). Samuti ei esinenud olulisi erinevusi üldise toksilisuse osas. Keskmine juhtumite arv patsiendi kohta oli tsisplatiini rühmas 29 versus 30,1 tsetuksimabi rühmas (p = 0,049).

Kuid nii 2-aastases üldises elulemuses (97,5% vs 89,4%, riskisuhe 5,0 [95% CI 1,7–14,7]; p = 0,0001] kui ka 2-aastases elulemuses tsisplatiini ja tsetuksimabiga ravimisel olid olulised erinevused kordumise määr (6,0% vs 16,1%, HR 3,4 [1,6-7,2]); p = 0,0007).

Järeldus

Võrreldes tavalise tsisplatiinirežiimiga ei näidanud tsetuksimab toksilisuse vähendamisel mingit kasu, kuid kasvaja kontrollimisel oli see märkimisväärne puudus. Tsisplatiini ja kiiritusravi tuleks jätkuvalt kasutada madala suremusriskiga HPV-positiivsete patsientide raviks tingimusel, et patsiendid taluvad tsisplatiini manustamist.

Uuringut rahastas mittetulundusliku vähiuuringute organisatsioon Cancer Research UK (toetuse number C19677 / A12834) ja see on registreeritud ISRCTN registris numbri ISRCTN33522080 all.