Punane käsikiri flutsütosiinil

Kokkuvõte:

Flutsütosiiniga töötlemisel tuleb järgida järgmisi juhiseid:

 • Ravi on vastunäidustatud teadaoleva täieliku dihüdropürimidiindehüdrogenaasi puudulikkusega (DPD puudulikkus) patsientidel, kuna on oht eluohtlikuks toksilisuseks.
 • Osalise DPD puudulikkusega patsientidel on samuti suurenenud raske toksilisuse oht.
 • Kui ravimi toksilisus on kinnitatud või kahtlustatav, võib kaaluda DPD aktiivsuse määramist.
 • Ravimitoksilisuse korral tuleks kaaluda flutsütosiinravi lõpetamist.
 • Kuid seenevastase ravi viivituste vältimiseks ei ole enne ravi alustamist DPD defitsiidi teste ette nähtud.

Julgeolekuprobleemi taust

Flutsütosiin on 5-fluorouratsiili (5-FU) eelravim ja seenevastane ravim, mida kasutatakse vastuvõtlike organismide põhjustatud süsteemse pärmi ja seeninfektsioonide raviks. Selliste infektsioonide hulka kuuluvad:

 • Krüptokokoos
 • Kandidoos
 • Kromomükoos
 • Ansenula (Pichia) spp. Nakkused

DPD farmakoloogia

Kiirust piirav ensüüm 5-FU katabolismis on dihüdropürimidiindehüdrogenaas (DPD). DPD tegevused võivad olla väga varieeruvad. Täielik DPD defitsiit on haruldane (0,01-0,5% kaukaaslastest). Osaline DPD puudulikkus mõjutab hinnanguliselt 3-8% Kaukaasia elanikkonnast.

Riskid

Süsteemse 5-FU või selle eelravimiga ravitavatel patsientidel põhjustab DPD ensüümi funktsiooni kahjustus suurenenud tõsise või eluohtliku toksilisuse riski:

 • Stomatiit
 • Limaskestade põletik
 • kõhulahtisus
 • Neutropeenia
 • Neurotoksilisus

Raske ravimitoksilisuse oht suureneb DPD puudulikkusega patsientidel, toksilisuse intensiivsus korreleerub DPD puudulikkuse ulatusega.

Täieliku DPD puudulikkusega patsientidel on suurem oht ​​eluohtliku või surmaga lõppeva toksilisuse tekkeks, mistõttu on flutsütosiiniga ravi nendes tingimustes vastunäidustatud.

tegevused

Kui ravimi toksilisus on kinnitatud või kahtlustatakse, võib kaaluda DPD aktiivsuse määramist ja flutsütosiinravi lõpetamist.

Kuid seenevastase ravi viivituste vältimiseks ei ole enne ravi alustamist DPD defitsiidi teste ette nähtud.

Ravimi kõrvaltoimetest teatamine

Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest asjakohasele loa omanikule või nende esindajale:

Meda Pharma GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Kõrgus, www.medapharm.de

Teise võimalusena võib arvatavatest kõrvaltoimetest teatada ka Föderaalsele Narkootikumide ja Meditsiiniseadmete Instituudile (BfArM): elektrooniliselt Interneti kaudu (www.bfarm.de - ravimid - ravimiohutuse järelevalve - riskid), kirjalikult postiaadressile Kurt-Georg- Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn või faksiga 0228/207 5207.