RIIGI süsteemi litsentsimise teabeleht

VASTUVÕTU: RIIGI süsteem sisaldab andmeid, mis on sünteesitud riigi tasandi seadustest. See ei sisalda riigi tasandi regulatsioone; maakondade, linnade või muude paikkondade rakendatavad meetmed; peaprokuröride arvamused; või asjakohased kohtupraktika otsused tubakatoodete tarbimise piiramise teemadel, välja arvatud eelised; kõik need võivad andmebaasis, teabelehtedes ja väljaannetes kajastatud seadustest oluliselt erineda.