SchoolVaxView

Andmed koolivaktsineerimise katvuse kohta lasteaialaste koolivaktsineerimise hindamisprogrammist riiklikul ja riiklikul tasandil.

Andmed koolivaktsineerimise erandite kohta lasteaialaste koolivaktsineerimise hindamise programmist riiklikul ja riiklikul tasandil.