Immuniseerimisprogrammi hindamine

Vaktsiinide avaleht> Programmid

Immuniseerimisprogrammi hindamise (IPE) nõue rakendati esmakordselt kõigi 64 immuniseerimise saaja jaoks 2008. aastal. CDC eesmärk selle nõude saavutamiseks on võimaldada immuniseerimise saajatel oma programme täiustada, hinnates oma programmi süstemaatiliselt, kasutades CDC programmi hindamise raamistikku. Hindamine võib anda autasustatud isikutele vajalikke tõendeid, et:

  • Hallake programme tõhusamalt ja tõhusamalt
  • Hinnata ja täiustada olemasolevaid tegevusi
  • Planeerige ja viige ellu uusi tegevusi
  • Mõista jõudluse põhjuseid
  • Näidake väärtust
  • Tagage vastutus

CDC hindamisallikad

  • CDC hindamisraamistiku veebisait
    See veebisait juhendab rahvatervise spetsialiste programmi hindamisel. See on praktiline mittekirjutav tööriist, mis on kavandatud programmi hindamise oluliste elementide kokkuvõtmiseks ja korrastamiseks. Selle raamistiku etapid ja standardid annavad mõista iga programmi konteksti ja parandavad programmi hindamise kavandamist ja läbiviimist.