BVMedi teabeteenus

Teabevoldik "Ambulatoorsete operatsioonide raamtingimused kohustuslikus tervisekindlustussüsteemis"

BVMedi brošüür "Ambulatoorsete operatsioonide raamtingimused GKV süsteemis" (staatus: august 2016) selgitab ambulatoorse kirurgia põhimõtteid nii lepingulise arsti kui ka haigla kirurgi jaoks, pöörates erilist tähelepanu meditsiinitehnoloogiate kasutamisele ja nende tasustamise eeskirjadele. Selle saab elektrooniliselt tasuta alla laadida aadressilt www.bvmed.de/download/rahmenbedingungen-aop-2016.

MedTech ambulatoorne

Aruteludes KV-de ja teiste arstiabi kutseliitudega tekkis soov ambulatoorse meditsiiniseadmetega seotud teemadel pideva teabevahetuse järele. Seetõttu on BVMed oma osakondades välja töötanud selle teema jaoks spetsiaalse infolehe: "MedTech ambulatoorne".

Selle instrumendiga pakub BVMed muu hulgas. Üksikasjalik teave uuringute, arveldusküsimuste, tooteuuenduste, struktuurilepingute, tervisepoliitika arengute ja suundumuste kohta. Huvi korral edastab BVMed teile uudiskirja edaspidi kord kvartalis elektrooniliselt. Uudiskirja saamiseks saate registreeruda järgmise Interneti-aadressi kaudu.

Praegused, kuid ka vanemad uudiskirja väljaanded on mugavalt leitavad BVMedi veebisaidilt MedTechi ambulatoorsest piirkonnast.

Rõhuhaavandite foorum

Dekubituse foorumi asutasid 2006. aasta jaanuaris BVMedi liikmesettevõtted, kes on aastaid aktiivselt tegelenud BVMedi spetsialistide valdkonnaga "Abi dekubituse vastu". Osakond avaldab mitmesuguseid publikatsioone rõhuhaavandite teemal. Survehaavandite foorumi vaatamiseks klõpsake siin.

Küsimusi rõhuhaavandite abivahendite hüvitamise kohta leiate BVMed infokaardilt "Survehaavandite abivahendite hüvitamine" (alates veebruarist 2011).

BVMedi kontaktandmed

Daniela Piossek, tervisekindlustuse juht
BVMed - föderaalne meditsiinitehnoloogia assotsiatsioon e.V.
Reinhardtstrasse 29b, D-10117 Berliin
Tel: 246 255-0
Faks: 246 255-99
E-post: [email protected]
Veebisait: www.bvmed.de

!-- GDPR -->